circuit van Drenthe - Assen, the Netherlands

Dutch TT
International Race
june 23, 1934
Dutch TT
International Race
july 11, 1936
Dutch TT
International Race
june 26, 1937
Dutch TT
International Race
july 30, 1938
TT - Grote Prijs van Nederland
International Race
july 01, 1939
TT - Grote Prijs van Nederland
International Race
june 28, 1947
TT - Grote Prijs van Nederland
International Race
june 26, 1948
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
july 09, 1949
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
july 08, 1950
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
july 07, 1951
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
june 28, 1952
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
june 27, 1953
TT - Grote prijs van Nederland
Grand Prix
july 10, 1954
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
july 16, 1955
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 30, 1956
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 29, 1957
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 28, 1958
National Race
may 02, 1959
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 27, 1959
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 25, 1960
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 24, 1961
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 30, 1962
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 29, 1963
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 27, 1964
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 26, 1965
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 25, 1966
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 24, 1967
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 29, 1968
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 28, 1969
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 27, 1970
TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 26, 1971
National Race
june 18, 1972
Dutch TT - Grote Prijs van Nederland
Grand Prix
june 24, 1972
National Race
june 17, 1973
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 23, 1973
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 29, 1974
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 28, 1975
F 750 Classic
International Race
september 07, 1975
National Race
may 27, 1976
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 26, 1976
Champion F750 Classic
International Race
september 05, 1976
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 25, 1977
Champion F750 Classic
International Race
september 04, 1977
Dutch TT
Grand Prix
june 24, 1978
Champion F750 Classic
International Race
september 03, 1978
6 uren van Assen
International Race
may 24, 1979
Dutch TT
Grand Prix
june 23, 1979
Champion F750 Classic
International Race
september 09, 1979
Goldwing Endurance Trophy
World Endurance Championship
may 15, 1980
Dutch TT
Grand Prix
june 28, 1980
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 27, 1981
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 26, 1982
EK wegrace Assen
European Championship
september 12, 1982
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 25, 1983
EK wegrace Assen
European Championship
september 11, 1983
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 30, 1984
EK wegrace Assen
International Race
september 30, 1984
TT Assen
Grand Prix
june 29, 1985
Grand Prix van de toekomst
European Championship
september 08, 1985
Dutch TT
Grand Prix
june 28, 1986
Benelux Kampioenschaps Races
International Race
april 26, 1987
Dutch TT
Grand Prix
june 27, 1987
Dutch TT
Grand Prix
june 25, 1988
Dutch TT
Grand Prix
june 24, 1989
Dutch TT
Grand Prix
june 30, 1990
Dutch TT
Grand Prix
june 29, 1991
Dutch TT Assen
Grand Prix
june 27, 1992
Lucky Strike Dutch Grand Prix
Grand Prix
june 26, 1993
Dutch round
Superbike World Championship
september 12, 1993
Lucky Strike Dutch Grand Prix
Grand Prix
june 25, 1994
Dutch round
Superbike World Championship
september 11, 1994
Lucky Strike Dutch Grand Prix
Grand Prix
june 24, 1995
Dutch round
Superbike World Championship
september 10, 1995
Lucky Strike Dutch Grand Prix
Grand Prix
june 29, 1996
Dutch round
Superbike World Championship
september 08, 1996
Lucky Strike Dutch Grand Prix
Grand Prix
june 28, 1997
Dutch round
Superbike World Championship
august 31, 1997
Rizla Dutch TT
Grand Prix
june 27, 1998
Dutch round
Superbike World Championship
september 06, 1998
Rizla Dutch TT
Grand Prix
june 26, 1999
Dutch round
Superbike World Championship
september 05, 1999
Rizla Dutch TT
Grand Prix
june 24, 2000
Dutch round
Superbike World Championship
september 03, 2000
Gauloises Dutch TT
Grand Prix
june 30, 2001
Dutch round
Superbike World Championship
september 09, 2001
Gauloises Dutch TT
Grand Prix
june 29, 2002
Dutch round
Superbike World Championship
september 08, 2002
Gauloises Dutch TT
Grand Prix
june 28, 2003
Dutch round
Superbike World Championship
september 07, 2003
Gauloises TT Assen
Grand Prix
june 26, 2004
Dutch round
Superbike World Championship
september 05, 2004
Gauloises TT Assen
Grand Prix
june 25, 2005
Dutch round
Superbike World Championship
september 04, 2005
Assen 500
World Endurance Championship
april 17, 2006
Ducati Clubraces
International Race
may 07, 2006
Dutch TT
Grand Prix
june 24, 2006
Open Nederlands Kampioenschap
july 09, 2006
Speed Trophy
Open Nederlands Kampioenschap
august 06, 2006
Rizla racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 13, 2006
Open Nederlands Kampioenschap
august 31, 2006
Dutch round
Superbike World Championship
september 03, 2006
race of the champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 24, 2006
Internationale Paasraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 09, 2007
Dutch round
Superbike World Championship
april 29, 2007
IDM-ONK
Open Nederlands Kampioenschap
june 03, 2007
Ducati clubraces
Open Nederlands Kampioenschap
june 10, 2007
A Style TT Assen
Grand Prix
june 30, 2007
Open Nederlands Kampioenschap
july 15, 2007
Open Nederlands Kampioenschap
august 12, 2007
race of the champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 23, 2007
Paasraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 20, 2008
Dutch round
Superbike World Championship
april 27, 2008
Ducati Clubraces
Open Nederlands Kampioenschap
may 25, 2008
Speed Trophy
Open Nederlands Kampioenschap
june 01, 2008
Speed Challenge
Open Nederlands Kampioenschap
june 15, 2008
A-style TT Assen
Grand Prix
june 28, 2008
Rizla Racing Day
Open Nederlands Kampioenschap
august 03, 2008
Race of the champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 14, 2008
SMA Paasraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 13, 2009
Dutch round
Superbike World Championship
april 26, 2009
Ducati Clubraces
Open Nederlands Kampioenschap
may 03, 2009
Speed Challenge
Open Nederlands Kampioenschap
june 14, 2009
Alice TT Assen
Grand Prix
june 27, 2009
Rizla racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 09, 2009
Internationale Deutsche Meisterschaft
august 23, 2009
Race of the Champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 20, 2009
Knmv race days
Open Nederlands Kampioenschap
october 04, 2009
Paasraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 05, 2010
Dutch round
Superbike World Championship
april 25, 2010
Ducati Club races
Open Nederlands Kampioenschap
may 30, 2010
Speed Challenge
Open Nederlands Kampioenschap
june 13, 2010
Dutch TT
Grand Prix
june 26, 2010
Rizla Racing Day
Open Nederlands Kampioenschap
august 08, 2010
Norbadischer Adac-preis
Internationale Deutsche Meisterschaft
august 22, 2010
Race of the Champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 26, 2010
Lenteraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 03, 2011
Dutch round
Superbike World Championship
april 17, 2011
Ducati clubraces
Open Nederlands Kampioenschap
may 15, 2011
Dtc electro Speed Challenge
Open Nederlands Kampioenschap
may 22, 2011
Dutch TT
Grand Prix
june 25, 2011
Dts Ktm Pirelli racedays
Open Nederlands Kampioenschap
august 28, 2011
Race of the Champions
Open Nederlands Kampioenschap
september 25, 2011
Paasraces
Open Nederlands Kampioenschap
april 09, 2012
Dutch round
Superbike World Championship
april 22, 2012
Ducati clubraces
International Race
may 13, 2012
Speed Challenge
Open Nederlands Kampioenschap
june 10, 2012
Iveco TT Assen
Grand Prix
june 30, 2012
Adac Sauerlandpreis
Internationale Deutsche Meisterschaft
july 22, 2012
Gamma racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 05, 2012
BSB Assen
British Superbike Championship
september 23, 2012
Race of the Champions
Open Nederlands Kampioenschap
october 07, 2012
Dutch round
Superbike World Championship
april 28, 2013
Ducati Club races
Open Nederlands Kampioenschap
may 26, 2013
Iveco TT Assen
Grand Prix
june 29, 2013
Gamma racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 04, 2013
Hamove Onk
Open Nederlands Kampioenschap
september 08, 2013
British Superbike Championship
september 22, 2013
Race of the Champions
Open Nederlands Kampioenschap
october 13, 2013
Dutch round
Superbike World Championship
april 27, 2014
Ducati club races
International Race
may 18, 2014
Iveco TT Assen
Grand Prix
june 28, 2014
Gamma racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 03, 2014
British Superbike Championship
september 21, 2014
Dutch round
Superbike World Championship
april 19, 2015
Ducati club races
National Race
may 31, 2015
Motul TT Assen
Grand Prix
june 27, 2015
Gamma racing day
Open Nederlands Kampioenschap
august 02, 2015
British Superbike Championship
september 20, 2015
Battle of the Nations
Open Nederlands Kampioenschap
october 11, 2015
Prosecco DOC Dutch Round
Superbike World Championship
april 17, 2016
Ducati club races
National Race
may 29, 2016
Motul TT Assen
Grand Prix
june 26, 2016
British Superbike Championship
october 02, 2016
Acerbis Dutch Round
Superbike World Championship
april 30, 2017
Ducati club races
National Race
may 28, 2017
Motul TT Assen
Grand Prix
june 25, 2017
British Superbike Championship
october 01, 2017
Dutch Round
Superbike World Championship
april 22, 2018
Motul TT Assen
Grand Prix
july 01, 2018
British Superbikes
British Superbike Championship
september 30, 2018
Dutch Round
Superbike World Championship
april 14, 2019
Motul TT Assen
Grand Prix
june 30, 2019
Motul TT Assen
Grand Prix
june 27, 2021
Dutch Round
Superbike World Championship
april 24, 2022
Motul TT Assen
Grand Prix
june 26, 2022
Dutch Round
Superbike World Championship
april 23, 2023
Motul TT Assen
Grand Prix
june 25, 2023